Ádám ALBERT is an artist, teacher and researcher. He is an Associate Professor and head of the Department of Artistic Anatomy, Drawing and Geometry at the Hungarian University of Fine Arts as well as director of the Art and Art Theory College for Advanced Studies. Currently, he is heading the Hungarian work packages of EU4Art H2020 differences, artistic research in Europe. Between 2017 and 2020 he was the leader of the research project “The Role of the Interaction of Verbal and Visual Modalities in Fine Arts Education” at the University of Fine Arts.

Adam Albert’s artistic attitude is to reflect on a wide range of cultural-intellectual transmissions (that is, the means and modes of knowledge production) that traverse through historical time and geographical space. These socio-political problems, however, are not addressed directly, rather he places (or displaces) certain questions or aspects of socio-cultural issues into the sphere of aesthetics. His artistic practice is characterized by the use of various materials and techniques, which he utilizes in creating total installations occupying the whole gallery space available. Recently, he has been involved in artistic research through the exploration of collections and archives of different museums and institutions. His artwork can be found in public museums and galleries in Budapest, Hungary.

You can download an extended CV here:

ALBERT Ádám képzőművész, tanár és kutató, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense, a Művészeti Anatómia, Rajz és Geometria Tanszék vezetője, valamint a Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium igazgatója. Jelenleg ő vezeti az MKE Horizon 2020 EU4ART differences – Artistic Research in Europe (művészeti kutatás Európában) munkacsoportját. 2017 és 2020 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem „Verbális és vizuális modalitások interakciójának szerepe a képzőművészeti oktatásban” című kutatását vezette.

Albert művészeti megközelítésmódjában a kulturális átadás, azaz a tudástermelés eszközeinek és módszereinek különböző aspektusaira reflektál, figyelembe véve azok történeti időben és földrajzi térben változó módozatait. Ezeket a társadalompolitikai kérdéseket az esztétika területén, a műveken keresztül áttételesen veszi górcső alá. Művészi gyakorlatát a különböző anyagok és technikák használata jellemzi, amelyeket a galéria teljes terét elfoglaló totális installációk létrehozására használ.
Az utóbbi időben művészeti kutatásokat folytat különböző múzeumok és intézmények gyűjteményeinek és archívumainak feltárásán keresztül. Művei megtalálhatók a budapesti közmúzeumokban és galériákban.

Albert Ádámmal készült interjúkat itt töltheti le: