Private Ideologies

Exhibition by the KÖTÖDE working group of the Art and Art Theory College for Advanced Studies at the Hungarian University of Fine Arts
6–21 April 2017 | Labor, Budapest
Exhibitors: Dániel BOZZAI | Tamás Boldi HOFFMANN | Réka IMRE | Dániel MÁTÉ | Júlia NIZÁK | Andrea SZABÓ

Magánideológiák

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégiuma KÖTÖDE munkacsoportjának kiállítása
2017. április 6–21. | Labor, Budapest
Kiállítók: BOZZAI Dániel | HOFFMANN Tamás Boldi | IMRE Réka | MÁTÉ Dániel | NIZÁK Júlia | SZABÓ Andrea

The exhibition presents the results of a six-month course in which a series of lectures on the history of graphic design was combined with a creative exercise: the result was private ideologies. The course presented the history of graphic design in a different way from the usual (chronological history of styles), through the influence of social processes and political ideologies. It discussed the impact of leftist movements (from Arts & Crafts to social realists); representations of nationalism, propaganda of wars and revolutions, etc. We observed that no art, including design, can create in a vacuum, isolated from a socio-political context, but it is as an integral part of it. This is particularly true of graphic design, which is determined not only by the creative intent but also by the client’s objectives and the target audience’s preferences. In this way, Hungarian poster art reflects the political changes and changing ideological currents that have taken place throughout its history. In the case of a graphic design work, not only the theme advertised, but also the style and its elements: the use of colour and forms, the figures and the typography can also carry ideological content.

From these observations, the independent creative work started, with each student developing their own project. As part of this, riso printing was used to produce works that evoke the old technique of poster printing. The adjective “private” in the title suggests that each of participant chose a socially important theme that was of personal interest to them. Thus, the praise of Hungarian rail transport, the anomalies in the management of transport in Budapest (or proposals for solving them), the daily practice of baking bread and its symbolic/political meanings, the situation of education and the problems of its financing, and the comparison of the messages of contemporary political communication with socialist propaganda were all addressed; all of which evoke a characteristic graphic design genre that has now disappeared: the card calendar. Each of these works has a personal thread, yet they raise issues that affect us all.

Ádám ALBERT, Anikó KATONA

A kiállítás egy féléves kurzus eredményeit mutatja be, amelyben egy tervezőgrafika-történeti előadás sorozathoz kapcsolódott egy alkotói feladat: így születtek a magánideológiák. A kurzus a megszokottól (kronologikus stílustörténet) eltérő módon, a társadalmi folyamatok és a politikai ideológiák hatása felől mutatta be a tervezőgrafika történetét. Tárgyalta a baloldali mozgalmak hatását (az Arts & Craftstól a szocreálig); a nacionalizmus megjelenítéseit, a háborúk és forradalmak propagandáját, stb. Megfigyelésünk, hogy semmilyen művészet, így a design sem egy társadalmi-politikai kontextustól elzárt, légüres térben alkot, hanem annak szerves részeként. Különösen igaz ez a tervezőgrafikára, amelyet nemcsak az alkotói intenció, hanem a megrendelő céljai és a célközönség igazodásai is meghatároznak. Így a magyar plakátművészet leképezi a története során lezajló politikai változásokat és a cserélődő ideológiai áramlatokat. Egy tervezőgrafikai alkotás esetében nemcsak a hirdetett téma, hanem a stílus és elemei: a színhasználat, a formavilág, a figurák és a tipográfia is hordozhat ideológiai tartalmat.

Ezekből a megfigyelésekből indult el az önálló alkotói munka, amelynek során minden hallgató saját projektet dolgozott ki. Ennek részeként riso nyomtatással készültek a plakátnyomtatás régi technikáját megidéző alkotások. A címben szereplő „magán” jelző arra utal, hogy mindenki olyan társadalmi szempontból fontos témát választott, amely személyesen foglalkoztatja. Így került sorra a magyar vasúti közlekedés dicsérete, a budapesti közlekedés irányításának anomáliái (vagyis javaslatok ezek megoldására), a kenyérsütés napi praxisa és szimbolikus/politikai jelentései, az oktatás helyzete és finanszírozásának problémái, illetve a mai politikai kommunikáció üzeneteinek összevetése a szocialista propagandával, amelynek során megidéződik egy jellegzetes, mára eltűnt tervezőgrafikai műfaj: a kártyanaptár. Mindegyik munka személyes szálon indult, mégis olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek mindannyiunkat érintenek.

ALBERT Ádám, KATONA Anikó